Aangifte personenbelasting nu beschikbaar op Tax-on-Web

Vanaf vandaag is het mogelijk om uw aangifte personenbelastingen AJ 2021 in te dienen. De indieningstermijnen zijn ondanks de coronacrisis niet verlengd.


Concreet gelden de volgende indieningsdata:

- op papier: 30 juni 2021
- elektronisch: 15 juli 2021
- via ons kantoor: 21 oktober 2021

 

Tax-on-Web is sinds 05/05/2021 beschikbaar via MyMinfin (fgov.be). Wie de aangifte nog op papier indient zal deze in de loop van de maand mei 2021 ontvangen via de post. 


Ook dit jaar ontvangt een groot deel van de belastingsplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA). Zijn de gegevens juist en volledig dan moet men hiervoor niets meer doen. Zoniet moet men voor het verstrijken van de indieningstermijn de nodige gegevens aanpassen.